||

Sterilisaties

Veel straatkatten worden geboren, leven en sterven in een onzeker bestaan zonder enige vorm van verzorging. Historisch gezien was het normaal om in Griekenland grote groepen straatkatten te zien zwerven rondom afvalcontainers om voedsel te zoeken, overal waar mogelijk. Vaak waren ze lange tijd zonder voedsel of water.

Ons doel is om hen een betere kans op overleven te bieden en onze hoogste prioriteit ligt bij het steriliseren van straatkatten. Dit leidt tot minder maar gezondere katten. Het is niet ons doel om ELKE straatkat te steriliseren, maar om op een humane manier de kattenbevolking te controleren.

Een enkele vrouwelijke kat en haar nakomelingen kunnen wel tot 5000 katten in een periode van vier jaar voortbrengen!
In 2016 hebben we ongeveer 520 katten op Samos, mannelijk en vrouwelijk, gesteriliseerd, in 2018 meer dan 1000! Het grootste deel van deze katten leven in de steden en dorpen en werden gevangen, gesteriliseerd en teruggezet op hun “thuisbasis”. Op deze manier ontstaan er ‘steriele’ groepen, waar weinig nakomelingen ontstaan! We letten dus erg goed op de katten daar terug te zetten waar ze vandaan zijn gekomen.

Gesteriliseerde katten kunnen worden herkend aan de linker oor “knip”, waar het puntje is verwijderd. Dit wordt gedaan gedurende de operatie en geeft geen pijn of schade aan de kat, het helpt ons en de lokale bevolking om te kunnen herkennen welke katten al behandeld zijn. Zowel poezen als katers worden door ons geopereerd.

We opereren geen katten die te jong, te ziek of te verzwakt zijn en alle diergeneeskundige hulp wordt verricht door gekwalificeerde dierenartsen. Zij worden ondersteund door dierenarts assistenten uit Europa en Samos.

Onze vrijwilligers verrichten geen operaties. We werken het hele jaar door met verschillende sterilisatie programma’s met dierenartsen uit heel Europa die ongeveer 4 à 5 keer per jaar naar Samos komen.

Tijdens deze behandelingen en operaties controleren we ook op andere problemen, infectieziekten en verwondingen. Indien nodig geven we daarvoor de benodigde behandelingen.