||

GDP Regulation

AVG verklaring

Hierbij verklaart Stichting AVG voor Verenigingen dat Stichting Cat Rescue Samos het AVG-programma heeft
doorlopen en dat Stichting Cat Rescue Samos zelf verklaart dat ze de inspanningen heeft verricht zoals die
voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Met het doorlopen van het AVG-programma van de Stichting AVG voor Verenigingen heeft Stichting Cat Rescue
Samos kennis over de materie, die door de AVG wordt geraakt, ontvangen en heeft men zelf verklaard naar eer en
geweten aan de wet te voldoen. De onderdelen van de zelfverklaring door Stichting Cat Rescue Samos zijn te
vinden op de volgende pagina(‘s) van deze verklaring.
Aldus opgemaakt te Gorinchem,
d.d. 18-4-2018,
door Stichting AVG voor Verenigingen
gevestigd aan de Stephensonweg 14 te Gorinchem.

Door Stichting Cat Rescue Samos is verklaard dat de vereniging werkt volgens onderstaande doelbinding:

Vrijwilligers

Persoonsgegevens NAWTE;
Overeenkomst Vrijwilligersovereenkomst;
Verwerkingen Informatieverstrekking;
Verwerking door wie
Afdeling communicatie, vakkennisafdelingen en/of relatie beheerder;
Bewaartermijn Uitgangspunt: twee jaren na beëindiging van het lidmaatschap, behoudens de fiscale
bewaarplicht van zeven jaar (voor zover relevant).

Bij een aanvraag en verder verloop van een stage worden gegevens van de stagiair bewaard tot na de stage.
Daarna worden deze verwijderd. Er wordt geen ID kopie of bankgegeven gevraagd. Tevens is er dan een contract
met de stagiair en het opleidingsinstituut.

De vereniging verklaart verder:

Wij als vereniging hebben onze privacy policy zichtbaar gemaakt op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verwijzen in al onze documenten (lidmaatschap overeenkomst, aanmeldingsformulier, etc.) waarin
persoonsgegevens staan naar onze privacy policy op de website van de vereniging.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen.
Er zijn geen externe dienstverleners.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens alleen opgeslagen op computers/servers met beveiligingssoftware
waarbij zowel de beveiligingssoftware als het besturingssysteem ingesteld zijn om automatisch updates op te halen
en te installeren.
Wij als vereniging hebben de opgeslagen persoonsgegevens beveiligd met een back-up.
Wij als vereniging verklaren dat wij nooit persoonsgegevens overdragen aan of opslaan bij partijen die gevestigd zijn
buiten de EU.
Wij hebben geen overeenkomsten met anderen. Van donateurs worden mailadressen bewaard om ze te kunnen
benaderen. De overige (bank)gegevens staan bij de Triodos bank, niet bij ons.
Wij als vereniging verklaren dat wij alle persoonsgegevens vernietigen als de overeenkomst op grond waarvan ze
verkregen zijn verlopen is of de toestemming is ingetrokken.
Passende beveiligingsmaatregelen zijn als volgt ingevuld:
Op onze website staan helemaal geen persoonsgegevens. Op de computers van de bestuursleden staan enkele
gegevens, beveiligd zoals aangegeven.
Software is beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Computers zijn beveiligd met gebruikersnaam en wachtwoord.
Telefoons zijn beveiligd met een code of vingerherkenning.
We hebben meervoudige authenticatie ingevoerd.
Al onze (besloten) websites zijn ingesteld op gebruik van beveiligde verbinding (=groene slotje =HTTPS).
De besloten website zijn alleen toegankelijk vanuit landen die wij hebben toegestaan (whitelist).
Wij hebben een autorisatie procedure voor het uitgeven van toegang tot onze gegevens.
Wij hebben medewerkers opgeleid en een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
Wij als vereniging hebben de persoonsgegevens altijd opgeslagen achter de beveiliging van minimaal een
gebruikersnaam en een wachtwoord.
Wij als vereniging hebben papieren documenten waarop de persoonsgegevens staan, opgeslagen achter slot en
grendel.
Wij als verenigingen maken geen gebruik van digitale direct markering.
Wij als vereniging verklaren dat wij geen persoonsgegevens van minderjarigen verwerken.

Aldus verklaard door:
Naam vereniging: Stichting Cat Rescue Samos
Naam persoon: D.J. Brandt
Plaats: Dwingeloo
Datum: 18-04-2018